Stress en burn-out

Depressie en somberheid

Angst en paniek

Onzekerheid en wantrouwen

Rouw en verlies

Conflict en relatie

Werkwijze

Werkwijze

Intake

Deze is oriënterend:  Geeft antwoord op ‘Wie ben je, ben je hier op de juiste plek bij de juiste persoon?’.

Therapie – Coachingsessies

Hier wordt duidelijk welke methodiek of combinatie ervan het beste bij jou en je situatie past en ingezet wordt.

Afrondend gesprek

Ter afsluiting van de trajecten en sessies vindt een afrondend gesprek plaats.  

Evaluatie

Soms zijn er redenen waardoor je opnieuw stagneert. Een evaluatie helpt je positie opnieuw te bepalen.

Maatregelen i.v.m. het Corona-virus

Paramedisch Centrum Oss is geopend, waarbij we alle voorwaarden en maatregelen van het RIVM in acht nemen.

Voor de consulten bij Jij&Freij betekent dit:

  • We houden altijd voldoende afstand, d.w.z. tenminste 1,5 m. Er worden geen handen geschud.
  • Je desinfecteert je handen direct na binnenkomst en voor vertrek. 
  • Wanneer je onverwachts  moet hoesten of niezen doe dit binnen je elleboog.
  • Kom zo laat mogelijk voor je afspraak, verkort de wachttijd in de wachtkamer.
  • De praktijkruimte wordt dagelijks herhaaldelijk ontsmet en regelmatig gelucht.
  • Indien gewenst ontvang je een setje handschoenen na binnenkomst.
  • Wanneer je verkoudheids- of koortsklachten hebt, of indien gewenst, volg je een sessie via beeldbellen.