Stress en burn-out

Depressie en somberheid

Angst en paniek

Onzekerheid en wantrouwen

Rouw en verlies

Conflict en relatie

Werkwijze

Werkwijze

Intake

Deze is oriënterend:  Geeft antwoord op ‘Wie ben je, ben je hier op de juiste plek bij de juiste persoon?’.

Therapie – Coachingsessies

Hier wordt duidelijk welke methodiek of combinatie ervan het beste bij jou en je situatie past en ingezet wordt.

Afrondend gesprek

Ter afsluiting van de trajecten en sessies vindt een afrondend gesprek plaats.  

Evaluatie

Soms zijn er redenen waardoor je opnieuw stagneert. Een evaluatie helpt je positie opnieuw te bepalen.