Oplossingsgerichte therapie

 

Bij de oplossingsgerichte therapie kijken we naar wat goed gaat en wat wel goed werkt ten opzichte van de doelen die je voor ogen hebt. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.
Nadrukkelijk gaat deze therapie niet uit van het verleden en wat er niet goed ging en gaat. De focus ligt op het heden en de toekomst.

We bespreken wat je wilt veranderen aan je probleem en hoe je dit wilt bereiken. Wat heb je hier eerder mee gedaan, en welke dingen blijken er wel goed voor je te werken.
We besteden aandacht aan situaties waarbij het probleem waar je tegenaan loopt niet speelt of minder op de voorgrond is.
Aanwezige vaardigheden worden vergroot en versterkt zodat je deze in kunt zetten. Hierdoor wordt je gestimuleerd om zelf actief en gemotiveerd aan je doelen te werken.

We benutten alle talenten, kwaliteiten, mogelijkheden en hulpbronnen die je tot je beschikking hebt. Problemen kunnen hierdoor concreet aangepakt worden, waardoor positieve veranderingen zichtbaar worden.