Counseling / Psychosociale therapie

 

Counseling is psychologische hulpverlening voor mensen die een tijdelijk psychisch probleem ervaren.
De psyche is een gevoelig en belangrijk instrument als het gaat om je kwaliteit van leven.
Gedrag gevoelens en gedachten geven een impuls om te reageren op hetgeen je mee maakt of mee hebt gemaakt. Het zijn pogingen om te gaan met het leven. Relaties, werk, vrienden, ongevallen, verlies, plus zo ongeveer alles wat je kunt meemaken zetten je in beweging. Een beweging naar groei en ontwikkeling.
Hechten, loslaten en afstand nemen horen daar bij. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe ga je om met levensgebeurtenissen?

Conflicten, verlies van baan, relatieproblemen, seksueel misbruik, verlies van een dierbare of van je gezondheid. Zomaar wat dingen die ons kunnen overkomen. Dit doet pijn en soms is dit niet meer te dragen of weet je niet hoe een bepaald patroon te stoppen of te keren. Je zit niet goed in je vel. Je voelt je afgewezen, boos, niet gezien, verloren, gestrest enz.
Weg zijn de levensvreugde, harmonie, en rust.
Vaak uit dit zich in lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, slaapproblemen, hartkloppingen, buik, maag of hartklachten:
Ook in 2019 huist een gezonde geest in een gezond lichaam.

Counseling is gebaseerd op de humanistische benadering en cliëntgericht. Dit betekent dat jij centraal staat. Gesprekken zijn leerzaam, inzichtgevend en bewustmakend. Je krijgt oefeningen en educatie over de psyche en de werking daarvan.
In ons contact wordt gefocust op eigen kracht en mogelijkheden. Inzicht in je gedachten, je (gedrags- en communicatie-) patronen en de invloed van je levenservaringen zijn belangrijk. Je leert jezelf beter kennen, accepteren en ondersteunen.
Counseling maakt je psyche sterker, geeft jou hoofd meer rust. Het helpt je om stress te verminderen en te ontspannen.

Voor wie?
Counseling is geschikt voor mensen met een tijdelijk psychosociaal probleem. Tijdelijk wilt zeggen dat je er niet mee geboren bent en dat er geen sprake is van een verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornis of een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Het psychische probleem is in de loop van de tijd ontstaan door gebeurtenissen of moeilijke omstandigheden die veel impact hebben gehad.
Counseling is geschikt bij:

* Angst, stress, overspannenheid, burn-out, onrust of paniekklachten
* Verleden met seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing
* Bij zware rouw- en verlieservaringen door overlijden, baanverlies of verhuizing
* Eenzaamheid of moeite met alleen zijn
* Problemen met partner, familie of gezin
* Relatieproblemen of scheiding
* Verdriet, somberheid of depressieve gevoelens
* Gebrek aan zelfvertrouwen of laag zelfbeeld
* Pestproblematiek (zowel voor pester als gepeste)

Wat is het resultaat van een counselingstraject?
* Inzicht in het eigen denken en de beweegredenen
* Bewustmaking van destructieve of ongewenste denk en gedragspatronen
* Disfunctioneel denken en gedrag omzetten in functioneel denken en gedrag
* Vermindering en verdwijnen van angst, depressie en stress gevoelens
* Gezonder leven en een beter gevoel over jezelf
* Meer rust in je hoofd, beter kunnen slapen en ontspannen
* Meer begrip en inzicht in relaties en vriendschappen
* Betere communicatie vaardigheden
* Assertiever gedrag kunnen toepassen
* Verbeterd zelfbeeld en eigenwaarde
* Psychisch sterker staan en meer zelfvertrouwen hebben
* Kennis over de werking van je psyche en hoe je deze kan beïnvloeden
* Betere relatie met partner, familie, vrienden of collega’s