Rationeel Emotieve Therapie

 

RET gaat over het denken en het gevoel. RET is een cognitieve therapie die gaat over hoe je tegen iets aan kijkt en welke betekenis je ergens aan geeft. Immers kan je een gebeurtenis op meerdere manieren interpreteren. RET is een leermethodiek om anders te leren denken waardoor ander gevoel ontstaat in een situatie die je moeilijk vindt.
RET leert ons dat opnieuw beginnen mogelijk wordt als je anders gaat kijken, anders gaat denken en je overtuigingen durft aan te pakken of durft uit te dagen. Een andere kijk op datgene wat ons overkomt maakt dat we een perspectief verandering mogelijk maken in onze beleving en gevoelsleven. RET kent daarvoor een ABC oefeningen die er op gericht is om aan de hand van een moeilijke situatie, je overuigingen uit te dagen waardoor er een andere uitkomst mogelijk is.
ABC oefenen
RET is een methodiek die getraind en geoefend dient te worden anders zal er niets veranderen. Dat is in het begin best even wennen. Veel cliënten zeggen echter na verloop van tijd dat ze het werkformulier niet meer nodig hebben en dat het automatisch gaat. Ook hier geldt net als bij leren autorijden dat het in het begin een flinke inspanning vraagt maar als je het eenmaal onder de knie hebt, dan heb je er zoveel profijt van voor de rest van je leven. Het aanleren van een nieuwe vaardigheid of andere manier van denken duurt gemiddels 6 tot 10 weken. RET is daarom een therapeutische methode die vrij snel resultaat kan geven bij een wens tot verandering van gedachten of gevoelens.
Jij & Freij biedt RET aan bij angst, stress en agressie problematieken.