Body Mind Release Therapie

 

Body Mind Release is een effectieve methode die mensen helpt bij het gericht aanpakken van de innerlijke oorzaak van hun levensklachten. 
Binnen de Body Mind Release Therapie zijn de levensklachten die de ballast veroorzaken in kaart gebracht. De ballast die je bij je draagt, bepaalt voor 95% hoe jij je voelt, denkt, gedraagt, handelt en in het leven staat.
De opgebouwde ballast veroorzaakt verkrampingen, beperkende gevoelens, angsten en overtuigingen. Deze beïnvloeden jouw mate van geluk, ontspanning en gezondheid.

Aanvankelijk word je nauwelijks gehinderd door enige ballast. Hierdoor kun je vrij bewegen als een luchtballon in de lucht. Naarmate er meer ballast ontstaat, wordt de mand die jou draagt zwaarder.  Je beperkende gevoelens, angsten en overtuigingen nemen toe. Tegelijkertijd verminderen of verdwijnen je positieve expressies/gevoelens. Hierdoor wordt je energetisch naar beneden getrokken. Je bent als een luchtballon die niet meer vrij en hoog kan varen en steeds verder zakt. Met de Body Mind Release methode laten we dingen los en halen we positieve expressies terug. 

Subjectief onderzoek laat 93,19% positieve resultaten zien bij klachten als: stress, vermoeidheid, somberheid, onzekerheid, angst, piekeren, gedragsproblemen, angsten, doelloosheid, gevoel van vastzitten, onverwerkte trauma’s en veel andere stress – gerelateerde fysieke en mentale klachten. Cliënten waarderen ( 0-10) de effectiviteit van de Body Mind Release behandeling met een 9,1! 

In doorgaans 7 tot 10 behandelingen leer jij jouw ballast effectief los te laten en positieve gevoelens terug te halen. Hierdoor ontspan je, krijg je meer energie, ervaar je meer levensvreugde en zit je beter in je vel.

Body Mind Release is inzetbaar bij oa:
• Stress, spanning en onrust
• Angsten
• Afhankelijkheid
• Somberheid en depressie
• Burn-out klachten
• Trauma’s 
• Moeite in het omgaan met veranderingen
• Vermoeidheidsklachten
• Negatieve gedachten en piekeren
• Gevoelens van het vastzitten in het leven
• Fysieke klachten
• Beperkende gedragsproblemen

 

Counseling / Psychosociale therapie 


Counseling is psychologische hulpverlening voor mensen die een tijdelijk psychisch probleem ervaren.
De psyche is een gevoelig en belangrijk instrument als het gaat om je kwaliteit van leven. 
Gedrag gevoelens en gedachten geven  een impuls om te reageren op hetgeen je mee maakt of mee hebt gemaakt. Het zijn pogingen om te gaan met het leven. Relaties, werk, vrienden, ongevallen, verlies, plus zo ongeveer alles wat je kunt meemaken zetten je in beweging. Een beweging naar groei en ontwikkeling.
Hechten, loslaten en afstand nemen horen daar bij. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe ga je om met levensgebeurtenissen?

Conflicten, verlies van baan, relatieproblemen, seksueel misbruik, verlies van een dierbare of van je gezondheid. Zomaar wat dingen die ons kunnen overkomen. Dit doet pijn en soms is dit niet meer te dragen of weet je niet hoe een bepaald patroon te stoppen of te keren. Je zit niet goed in je vel. Je voelt je afgewezen, boos, niet gezien, verloren, gestrest enz.
Weg zijn de levensvreugde, harmonie, en rust.
Vaak uit dit zich in lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, slaapproblemen, hartkloppingen, buik, maag of hartklachten:
Ook in 2019 huist een gezonde geest  in een gezond lichaam.

Counseling is gebaseerd op de humanistische benadering en cliëntgericht. Dit betekent dat jij centraal staat. Gesprekken zijn leerzaam, inzichtgevend en bewustmakend. Je krijgt oefeningen en educatie over de psyche en de werking daarvan. 
In ons contact wordt gefocust op eigen kracht en mogelijkheden. Inzicht in je gedachten, je (gedrags- en communicatie-) patronen en de invloed van je levenservaringen zijn belangrijk. Je leert jezelf beter kennen, accepteren en ondersteunen. 
Counseling maakt je psyche sterker, geeft jou hoofd meer rust. Het helpt je om stress te verminderen en te ontspannen.

Voor wie?
Counseling is geschikt voor mensen met een tijdelijk psychosociaal probleem. Tijdelijk wilt zeggen dat je er niet mee geboren bent en dat er geen sprake is van een verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornis of een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Het psychische probleem is in de loop van de tijd ontstaan door gebeurtenissen of  moeilijke omstandigheden die veel impact hebben gehad.
Counseling is geschikt bij:

 • Angst, stress, overspannenheid, burn-out, onrust of paniekklachten
 • Verleden met seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing
 • Bij zware rouw- en verlieservaringen door overlijden, baanverlies of verhuizing
 • Eenzaamheid of moeite met alleen zijn
 • Problemen met partner, familie of gezin
 • Relatieproblemen of scheiding
 • Verdriet, somberheid of depressieve gevoelens
 • Gebrek aan zelfvertrouwen of laag zelfbeeld
 • Pestproblematiek (zowel voor pester als gepeste)

Wat is het resultaat van een counselingstraject?

 • Inzicht in het eigen denken en de beweegredenen
 • Bewustmaking van destructieve of ongewenste denk en gedragspatronen
 • Disfunctioneel denken en gedrag omzetten in functioneel denken en gedrag
 • Vermindering en verdwijnen van angst, depressie en stress gevoelens
 • Gezonder leven en een beter gevoel over jezelf
 • Meer rust in je hoofd, beter kunnen slapen en ontspannen
 • Meer begrip en inzicht in relaties en vriendschappen
 • Betere communicatie vaardigheden
 • Assertiever gedrag kunnen toepassen
 • Verbeterd zelfbeeld en eigenwaarde
 • Psychisch sterker staan en meer zelfvertrouwen hebben
 • Kennis over de werking van je psyche en hoe je deze kan beïnvloeden
 • Betere relatie met partner, familie, vrienden of collega’s

                                                                   

Oplossingsgerichte therapie

 

Bij de oplossingsgerichte therapie kijken we naar wat goed gaat en wat wel goed werkt ten opzichte van de doelen die je voor ogen hebt. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.
Nadrukkelijk gaat deze therapie niet uit van het verleden en wat er niet goed ging en gaat. De focus ligt op het heden en de toekomst.

We bespreken wat je wilt veranderen aan je probleem en hoe je dit  wilt bereiken. Wat heb je hier eerder mee gedaan, en welke dingen  blijken er wel  goed voor je  te werken. 
We besteden aandacht aan situaties waarbij het probleem waar je tegenaan loopt niet speelt of minder op de voorgrond is. 
Aanwezige vaardigheden worden vergroot en versterkt zodat je deze in kunt zetten. Hierdoor wordt je gestimuleerd om zelf actief en gemotiveerd aan je doelen te werken. 

We benutten alle talenten, kwaliteiten, mogelijkheden en hulpbronnen die je tot je beschikking hebt. Problemen kunnen hierdoor concreet aangepakt worden, waardoor positieve veranderingen  zichtbaar worden. 

                                  

Rationeel emotieve therapie

 

RET gaat over het denken en het gevoel. RET is een cognitieve therapie die gaat over hoe je tegen iets aan kijkt en welke betekenis je ergens aan geeft. Immers kan je een gebeurtenis op meerdere manieren interpreteren. RET is een leermethodiek om anders te leren denken waardoor ander gevoel ontstaat in een situatie die je moeilijk vindt. 

RET leert ons dat opnieuw beginnen mogelijk wordt als je anders gaat kijken, anders gaat denken en je overtuigingen durft aan te pakken of durft uit te dagen. Een andere kijk op datgene wat ons overkomt maakt dat we een perspectief verandering mogelijk maken in onze beleving en gevoelsleven. RET kent daarvoor een ABC oefeningen die er op gericht is om aan de hand van een moeilijke situatie, je overtuigingen uit te dagen waardoor er een andere uitkomst mogelijk is. 

ABC oefenen
RET is een methodiek die getraind en geoefend dient te worden anders zal er niets veranderen. Dat is in het begin best even wennen. Veel cliënten zeggen echter na verloop van tijd dat ze het werkformulier niet meer nodig hebben en dat het automatisch gaat. Ook hier geldt net als bij leren autorijden dat het in het begin een flinke inspanning vraagt maar als je het eenmaal onder de knie hebt, dan heb je er zoveel profijt van voor de rest van je leven. Het aanleren van een nieuwe vaardigheid of andere manier van denken duurt gemiddels 6 tot 10 weken. RET is daarom een therapeutische methode die vrij snel resultaat kan geven bij een wens tot verandering van gedachten of gevoelens.
Jij & Freij
biedt RET aan bij angst, stress en agressie problematieken. 

Budget Coaching

 

Wie kent er niet het t.v. programma ‘Een dubbeltje op zijn kant’ ?

Alledaagse problemen en situaties waarbij mensen financieel in de problemen komen…
Soms bij machte hier zelfstandig uit te komen, soms met – een beetje- hulp en ondersteuning.

Bij budgetcoaching word je begeleid en ondersteund bij de financiële huishouding die uit balans is.

Onverwachte omstandigheden kunnen de aanleiding hiervoor zijn. Zoals ziekte, partner of baan verliezen, echtscheiding, geen financieel overzicht hebben, teveel uitgeven, niet sparen of niet weten hoe effectief in te grijpen. Je wordt ondersteunt bij het orde scheppen in deze financiële situatie.

In onderstaande situaties kun je een beroep op mij doen: :

 • Je hebt een veranderde situatie door aankoop van een huis, gaan samenwonen of trouwen, of juist een echtscheiding
 • Je bent tijdelijk niet in staat om de eigen administratie te doen door (langdurig) verblijf in het buitenland of door ziekte;
 • Je partner heeft altijd de administratie gedaan en je staat er nu onverhoopt alleen voor.
 • Je woont zelfstandig  maar dreigt het overzicht  kwijt te raken.

Doordat er in- en overzicht wordt geschept in de totale financiële situatie, wordt zichtbaar gemaakt waar de onbalans zit en hoe deze op te lossen. Voorzieningen en persoonlijke mogelijkheden worden hierbij betrokken.

Werkwijze

Mijn werkwijze bestaat uit de intakefase, de hulpfase en de nazorg. Dit alles in goed overleg. Er wordt een plan van aanpak opgesteld en afgestemd op de persoonlijke situatie.

Coachingstraject

 • Intakegesprek
 • Inventarisatie
 • Ordenen papierwerk en opzetten thuisadministratie
 • Opstellen budgetoverzichten huidige situatie
 • Eventuele schuldeisers aanschrijven met het verzoek nog even geduld te hebben, aflossingsschema maken en betalingsregeling voorstellen
 • Bepalen mogelijkheden voor besparingen en/of extra inkomsten/toeslagen
 • Maken budgetplan voor de nieuwe situatie/toekomst
 • Nazorg en evaluatie

Resultaat

Gezamenlijk streven we ernaar om de inkomsten te vergroten en de uitgavenpatroon te veranderen, met als resultaat:

 • Balans tussen inkomsten en uitgaven
 • Overzicht op het geheel
 • Controle -terug- in eigen hand
 • Rust in je hoofd

Wil je grip krijgen en houden op de balans tussen inkomsten en uitgaven maar lukt dit niet zelfstandig? Dan ben ik graag je(tijdelijke) steun en toeverlaat om je financiële huishouding weer op orde te krijgen.

Een investering in een budgetcoach betaalt zichzelf terug en sneller dan men denkt! Soms wordt een coachingstraject aangeboden door een werkgever of  -gemeentelijke- instantie.
Vraag gerust een vertrouwelijk gesprek aan met personeelszaken of een bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er, zodat je je financiële zorgen kunt bespreken. Het is heel goed mogelijk dat jouw werkgever de kosten voor financiële coaching (gedeeltelijk of geheel) wil betalen.