Werkwijze

Werkwijze freija zorg

Eerste gesprek

Het eerste gesprek is oriënterend. In dit gesprek wordt duidelijk waar uw behoeften en doelen liggen en welke acties hiervoor passend zijn.

Plan van aanpak/Behandelpan

Er volgt een plan van aanpak met uw zorgvraag, de te volgen procedures, doelstellingen en te verwachten termijn. Hiermee wordt duidelijk wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Tijdens de procedures wordt zorgvuldig gecommuniceerd over de voortgang.

Resultaat

Doelstelling is het resultaat! Als deze bereikt is, dan geeft dit u rust. Als het gaat om voorzieningen, dan leidt dit tevens tot de benodigde comfort.

Evaluatie

Deze is altijd gratis en vrijblijvend. Het doel van Freija Zorg is het aanbieden van hoge kwaliteit zorg. Evaluatie draagt hieraan bij.